Page:Sibu Congkan1888-張惠言-茗柯文-2-2.djvu/38

此页尚未校对


其治縣亦皆用此蓋君明習吏事知大體本末明足以

決之强足以勝之而屢起屢躓終不越縣令又以廢退

卒故人多惜焉君以善治獄聞其事見于趙君之誌甚

具故采其大者而論之君之卒以乾隆四十五年月日

年七十五以乾隆五十三年月日葬于孝仁鄕方基邨

夫人高氏莊氏祔子五人繼輅最小賢而有文孫耀遹

亦與余善

系曰君之宗自福始祖廷煒父載起世有緒以至君顯

其德施於民胡起之胡躓之胡有才而巳斯君有子亦

作宰門未昌其有待君之季維其賢亦有孫世作程澤