Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/129

此页尚未校对


嘉之歸任滁州六安州甫歴數月卽升平陽府知府在晉數月

又升江西南贛兵備道君感荷 恩知益思有以自靖名捕椎

埋盜鑄鹽梟大猾躬追而捦治之禁止鴉片約堅條明是時

天子方申嚴詔拒絕西洋而英吉利窺天津陷定海割香港寇

廣東省城君綜理南安糧臺晨夜憂勞自傷無裨於時而海氛

日棘往往被酒泣下或力疾繞室旁皇適奉升湖北按察使之

 時閱十八日而卒實道光二十一年六月十九日也春秋六

十有三君旣再失偶最後娶方淑人子熙文某官烈文某官女

三人適增生李嶽生候選主事周騰虎烏程縣知縣陳鍾英孫

六人咸豐六年十月某甲子葬於荆溪之東山所箸書有江水