Page:Sibu Congkan1892-曾國藩-曾文正公詩文集-4-3.djvu/151

此页尚未校对


倫終焉師熸以仁隕身行類大愚乃動鬼神公功久著爛若三

辰德或不顯考此銘文

  李勇毅公神道碑銘

公諱續宜字克讓號希菴兄弟五人忠武公諱續賓次居四公

其季也余旣銘忠武公之墓茲不復具其家世公少好深湛之

思强探力索洞徹幽微師事羅忠節公澤南常以躬行不逮爲

咸豐三年羅公募勇援救江西公遂參軍事以功累晉知縣

同知 賞戴花翎而名顧不顯六年冬湘軍再克武昌漢陽巡

撫胡文忠公奏公有勞特爲兄續賓所掩耳有 詔以知府選

用賞加道銜旣而隨兄圍攻九江明年以事省余瑞州軍中遂