Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/141

此页尚未校对


漠然若不知有世變者未幾駱文忠公秉章檄辦湘潭團練劉

總兵培元招至鼎澧又招至衢州與謀軍事君稍規大計不肎

久畱自浙西旋省余於安慶又省其從兄逢元於當塗軍次亦

不欲久居會所親黎福疇沒於涇縣君遂護其喪及其孤嫠以

同治二年廣東巡撫郭公嵩燾招君至粤屬以創立水師君

又遜謝而歸每歸從事文藝與諸生比肩就秋試如初久之佐

某君治威信軍又自領一隊曰威震軍防禦粤賊事定散去葢

自是君亦倦遊不復有意於兵事矣七年冬記名按察使黃君

潤昌征苗貴州要君偕行君慨然曰是足與有爲吾所敬也吾

不可以已八年正月至黔師比有功遂克鎭遠府衞兩城道員