Page:Sibu Congkan1893-曾國藩-曾文正公詩文集-4-4.djvu/52

此页尚未校对


骨不可收魂不可招崢嶸廢壘雪漬風飄生也何雄死也何苦

我實負弟茹恨終古予於道光甲辰寄諸弟詩有云辰君平正午君奇屈指老沅眞白眉辰君謂弟澄侯

生庚辰歲午君謂溫甫生壬午歲老沅卽沅甫也

  吳君墓志銘

吾邑吳君榮楷旣以道光辛丑成進士將之官浙江乃手其先

人狀請曰吾父母棄養十二年矣窀穸之事粗已安吉尙未有

以銘幽室子其爲我銘之固辭不獲按狀先生姓吳氏諱文深

字致遠湘鄕人曾祖文章祖太若父振世皆以愿謹稱家故饒

振世公旣老攜資客遊常德先生從之行畱明遠翁家居明遠

先生兄也常德去湘鄕千餘里逾二年而振世公卒鄰里無行