Page:Sibu Congkan1899-蕭統-六臣註文選-30-06.djvu/17

此页尚未校对


善曰傷弱子序曰三月壬寅弱子生五月之長安壬寅次于新安之千秋亭甲辰而弱子夭乙巳瘞于亭東廣雅曰夭折

也書曰若保赤子書曰瘞埋也猗例切戰國策以吴爲吾濟曰岳子死於新安縣千秋亭瘞之於路側岳子生六十日

而死故云無七旬之期延陵季子適齊子死葬嬴博之間深不及泉魏有東門吴子死不憂人怪問之曰吾無子時不憂

今子死乃無子時同吾何憂也岳言雖勉勵於此人爲父之慈能無哀慟乎眄山川以懷古

悵攬轡於中塗虐項氏之肆𭧂坑降卒之無辜

激秦人以歸德成劉后之來蘇事洄

好還卒宗滅而身屠善曰東都賦曰慨長思而懷古楚辭曰攬騑轡而下節杜預左

氏傳曰注肆極也史記曰章邯降項王秦吏卒多竊言曰今能入𨵿破秦大善即不能秦必盡誅吾父母妻子諸將聞其

計以告項羽於是楚軍夜擊坑秦卒二十餘萬新安城南後羽敗垓下至烏江自剄尚書曰后來其蘇韓詩曰謀猷回泬

薛君曰回邪僻也老子曰其事好還 良曰言卒無辜而坑是激勵秦人使歸德於髙祖洄泬邪僻也好還猶不定言羽