Page:Sibu Congkan1905-蕭統-六臣註文選-30-12.djvu/38

此页尚未校对


觀此遺物慮一悟得所遣善曰淮南子曰吾獨懷慷慨遺物而與道同出

是故有以自得也郭象莊子注曰將大不類莫若無心既遣是非又遣其所遣遣之以至於無遣然後無所不遣而是非

去也 向曰𮗚此山水使人遺忘物慮一悟乎道由此而遣

  應詔觀北湖田收五言 善曰丹陽郡圖經曰樂遊苑晉時藥園元嘉中築

     隄壅水名為北湖集曰元嘉十年也大祖改景平十二年為元嘉

   顔延年翰曰延年從宋文帝游曲阿北湖𮗚收田勤苦應詔作此詩也

周御窮轍跡夏載歷山川善曰左氏傳右尹子革對楚王曰昔周穆王欲肆其

心周行天下將皆有車轍馬跡焉尚書禹曰予乗四載隨山栞木孔安國曰所載者四謂水乗舟陸乗車泥乗輴山乗樏

力追切濟同善注蓄軫豈明懋善游皆聖仙善曰蓄軫不行豈是欽明懋德

之后善遊天下皆是睿聖神仙之君孔安國尚書傳曰蓄積也范曄後漢書曰聖德明懋聖謂夏禹仙謂周穆 良曰軫