Page:Sibu Congkan1911-蕭統-六臣註文選-30-18.djvu/127

此页尚未校对


伏罪張繡稽伏此又君之功也善曰魏志曰張揚字稚叔雲中人也董卓

以為建義將軍建安四年公征吕布張揚將揚醜殺揚以應太祖揚將眭固殺醜將其衆欲北合𡊮紹太祖遣史渙邀擊

之殺固又曰張繡武威人驃𮪍將軍濟族子也濟死繡領其衆屯宛太祖南征軍育水繡等舉降  左傳楚王告令尹

攺乘轅而比之  詩傳沮壞也  向曰破吕布而還也轅車也張揚眭固皆敗而誅死也張繡降曹公沮敗斃死也

伏罪謂誅之也稽拜也𡊮紹逆常謀爲社稷憑恃其衆稱兵

内侮善曰魏志曰𡊮紹字本初汝南人也天子以紹為太尉㑹太祖迎天子都許紹於精卒十萬𮪍萬匹將攻

許 銑曰𡊮紹逆亂常道恃其兵衆内懷輕侮天子之心當此之時王師寡弱

天下寒心莫有固志善曰說文曰有識之士莫不與足下寒心羅周說孟嘗君曰寒心酸

鼻 周易執用黃牛固志也翰曰寡少也寒心謂戰慄所懼漢室不全戰士無堅固之志君執大節精

貫白日善曰論語曽子曰臨大節而不可奪戰國䇿唐睢謂秦王曰聶政之刺韓傫也白虹貫日 翰曰精