Page:Sibu Congkan1911-蕭統-六臣註文選-30-18.djvu/128

此页尚未校对


誠明信通貫白日者天下所見眀也言曹公之心亦如日也奮其武怒運諸神策致

届官度五臣作渡大殱醜𩔖善曰魏志 建安五年公軍官渡𡊮紹遣車運榖使享于

瓊送之公擊瓊斬之紹衆大潰紹棄軍走 毛詩致天之罰届于牧野鄭𤣥曰致天所以罰殛紂也 尔雅殱盡也醜衆

也 良曰致及届至也官渡地名殱殺也醜惡也言至官渡大煞惡𩔖謂破𡊮紹俾我國家拯

於危墜此又君之功也善曰說文曰出溺為拯也良曰俾使拯㧞墜落也言使

我㧞危於若落之中也濟師洪河拓定四州𡊮譚高幹咸梟

其首善曰青冀幽并也 魏志紹出長子譚領青州又曰建安十年公攻𡊮譚破之斬譚又曰𡊮紹以甥高幹

領并州牧公征幹幹遂走荆州上洛都尉王琰捕斬之 漢書音義懸首於木上曰梟  濟曰洪大拓定也四州謂青

兾幽并𡊮譚高幹二人名也咸皆梟懸也言皆斬首而懸之海盜奔迸黑山順𮜿

此又君之功也善曰魏志曰公東征海賊管承至淳于遣樂進擊破之承走入海隝又曰黑山