Page:Sibu Congkan1914-蕭統-六臣註文選-30-21.djvu/93

此页尚未校对


失貴臣之意剄身絶域之表善曰先將軍謂李廣也貴臣謂衞靑也漢

書曰元狩四年大將軍衞靑擊匈奴廣爲前將軍出塞捕虜知單于所居處乃自部精兵而令廣出東道東道廻遠廣辭

曰臣結髮而與匈奴戰願居前大將軍不聽廣意色慍怒引兵出東道惑失道後大將軍大將軍因問失道狀欲上書報

天子廣未對大將軍長史忽責廣廣謂其麾下曰結髮與匈奴大小十餘戰今幸從大將軍出接單于兵而大將軍令廣

部行廻遠又迷失道豈非天哉且廣年六十餘終不復對刀筆之吏遂引刀自剄音義鄭德曰以刀割頸爲剄姑鼎切

良曰先將軍廣也功績謀略甚大可蓋於天地義勇冠出於三軍之上也 翰曰同善注絶域遠國表外也

無此功臣義士所以負㦸而長五臣本無長字歎者也

功臣義士見有功者誅有才者死故負㦸而長歎何謂不薄哉翰曰此國家於功臣才子甚薄而武

何謂云不薄哉且足下昔以單車之使適萬乘之虜遭時

不遇至於伏劒不顧流離辛苦幾死朔北之