Page:Sibu Congkan1915-蕭統-六臣註文選-30-22.djvu/100

此页尚未校对


之壯觀也善曰國語祭公謀父曰奕世載徳尚書王曰昔我君文王武王宣重光新序孔子曰聖人雖生

異世相襲若規矩尚書曰九州攸同四隩既宅封禪書曰此事天下之壯觀也 翰曰載則淑善也重光謂文帝也襲因

也四隩四方也攸所也壯觀謂壯大觀望也公孫淵承藉父兄世居東裔

善曰魏志曰公孫度字叔濟本遼東襄平人度知中國擾攘自立為遼東侯度死子康嗣位康死子晃淵等皆小衆立兄

子恭為遼東太守淵脅奪恭位景初元年徴淵淵遂發兵逆於遼隧自立為燕王也擁帶燕胡馮

五臣作憑陵險逺講武盤桓不供職貢善曰左氏傳子産曰今陳介恃

楚衆馮凌𡚁邑國語虢文公曰古者三時務農一時講武周禮曰制其職各以其所能制其貢各以其所有家語孔子曰

古者分異姓以逺方之職貢所以無忘服也 向曰擁恃也燕胡匈奴也憑依陵乗也盤桓不進貌言恃險逺不修職貢

内傲帝命外通南國乗桴滄流交疇五臣本作酬字

賄葛越布於朔土貂馬延乎呉㑹善曰魏志曰公孫淵遣使南通