Page:Sibu Congkan1915-蕭統-六臣註文選-30-22.djvu/124

此页尚未校对


所知不五臣本作非假僕一二談也善曰長楊賦曰僕甞倦談不能一二其詳

鮪涉血於友于張繡剚刃於愛子漢主不以

為疑魏君待之若舊善曰謝沉後漢書曰光武攻洛陽朱鮪守之上令岑彭説鮪曰赤眉

已得長安更始為胡殷所反害今公誰為守乎鮪曰大司徒公被害鮪與其謀誠知罪深不敢降耳彭還白上上謂彭復

往明曉之夫建大事不忌小怨今降官爵可保况誅罰乎春秋合誠圗曰戰龍門之下涉血相創如淳漢書注曰殺血滂

沱為喋血涉與喋同丁牒切尚書曰孝乎惟孝友于兄弟魏志曰建安二年公到宛張繡率衆降封列侯漢書曰蒯通說

范陽令曰慈父孝子所不敢事刃公之腹者畏秦法也李奇曰東方之人以物挿地中皆為剚也 銑曰殺人流血曰涉

友于兄弟也魏王曹操與張繡戰於宛長子昂被繡流矢所中繡後降曹公封為侯剚挿也刃箭鏃也餘同善注

將軍無昔人之罪而勲重於當世夫迷塗知反

往哲是與善曰楚辭曰廻朕車而復路及迷塗之末逺濟曰無昔人之罪謂朱鮪張繡殺兄子之罪哲