Page:Sibu Congkan1926-徐陵-玉臺新詠集-3-3.djvu/110

此页尚未校对


玉臺新詠集後序

右玉臺新詠集十卷㓜時至外家李氏於廢書中

得之舊京夲也宋失一葉間復多錯謬版亦時有

刻者欲求他本是正多不𫉬嘉定乙亥在㑹稽始

從人借得豫章刻本財五卷蓋至刻者中徙故弗

畢也又聞有得石氏所藏録本者復求觀之以補

亡校脫於是其書復全可繕寫夫詩者情之發也

征戍之勞苦室家之怨思動於中而形於言先王

不能禁也豈惟不能禁且逆探其情而著之東山

枤杜之詩是矣(⿱艹石)其他變風化雅豈謂無膏沐誰