Page:Sibu Congkan1968-郭茂倩-樂府詩集-16-15.djvu/100

此页尚未校对


  唐僖宗時童謡

   新唐書五行志曰僖宗時有此童謡按舊

   書云乾符中仍嵗凶荒人飢為盜河南尤

   甚曹州人王仙芝尚君長聚盜起於濮陽

   攻剽城邑陷曹濮鄆等州五年仙芝敗而

   黄巢之衆攻江西云

金色蝦蟆争努眼飜却曹州天下反

  唐乾符中童謡

   新唐書五行志曰乾符六年童謡也

八月無霜塞草青將軍騎馬歩空城漢家天子西廵狩

猶向江東㪅索兵