Page:Sibu Congkan1968-郭茂倩-樂府詩集-16-15.djvu/97

此页尚未校对


可憐聖善寺身著緑毛衣牽來河裏飲踏殺鯉魚兒

  唐天寶中童謡

   新唐書五行志曰天寶中安禄山未反時

   童謡按舊書天寶十四載禄山以范陽叛

   朙年竊號燕國

燕燕飛上天天上女兒鋪白氈氈上有千錢

  唐天寶中幽謡

   新唐書五行志曰天寶中幽州有此謡也

舊來誇戴竿今日不堪看但看五月裏清水河邊見契

  唐德宗時童謡