Page:Sibu Congkan1970-呂祖謙-皇朝文鑑-40-01.djvu/32

此页尚未校对


   皇朝文鑑一書諸䖏未

   見有刋行善本惟建寜

   書坊有之而文字多脱

   誤開卷不快人意新安𭈹

   出帋墨乃無佳書因為

   參校訂正鋟板于郡齋

   嘉泰甲子重陽日郡守