Page:Sibu Congkan1991-呂祖謙-皇朝文鑑-40-22.djvu/112

此页尚未校对


有遺逸者常精意搜掇未始少懈時編緝寖以大

備其所誌先域之所在雖距今百有餘年必思博

訪而得之卒能不墜先業推及先塋之八世得以

嵗時奉事少慰庸嗣之志向若家諜之不謹祖先

文字之不得傳雖有孝於祖先之心欲究其宅兆

而嚴事之其可得乎後世子孫不能勤而知此則

與夫世之絶也何異子孫其志之

    定州閱古堂記    韓  琦

慶曆八年夏五月天子以河朔地大兵雄而節制

不專非擇帥分治而并撫其民不可始詔魏瀛鎮