Page:Sibu Congkan1992-呂祖謙-皇朝文鑑-40-23.djvu/18

此页尚未校对


必與人共之今吾子獨取足於已不以及人其可

乎迂叟謝曰叟愚何得比君子自樂恐不足安能

及人況叟之所樂者薄陋鄙野皆世之所棄也雖

推以與人人且不取豈得彊之乎必也有人肯同

此樂則再拜而獻之矣安敢專之哉

    信州興造記     王  安石

晉陵張公治信之明年皇祐二年也姦彊怙柔隠

詘發舒既政大行民以寧息夏六月乙亥大水公

徙囚於髙嶽命百𨽻戒不共有常誅夜漏半水破

城滅府寺包人民廬居公趨譙門坐其下敕吏士