Page:Sibu Congkan2006-呂祖謙-皇朝文鑑-40-37.djvu/6

此页尚未校对


一日召至第先使諸子質經義密視其人淹粹亮

恪乃自見之授其老子它日令詣府與執政衆試

已而為帝言數矣故公之顯文正力焉公由孤生

挾儒術進出入十餘年鋗玉華緌與諸儒獻歌頌

數得進見 兩宫所以襃禮賜予尤渥便蕃光明

為時宗國器當世休之 今上嗣位改尚書工部

員外郎升為直學士兼侍講未幾孫宣公亦入露

門執經遞進公得孫同列以為寵孫得公亦自以

知人為多兩人提衡諷道上益嚮學俄兼㑹靈觀

副使知通進銀臺司兼門下封駮事天聖元年