Page:Sibu Congkan2008-呂祖謙-皇朝文鑑-40-39.djvu/24

此页尚未校对


書教子為事又七年以疾卒于家宣和己亥五月

丙辰也以某年某月某日甲子葬于揚州之某地

充之娶張氏中散大夫某之女子男四人曰激曰

濬曰㴾曰洪女四人長適従事郎趙枋餘未嫁𥘉

充之客寓寳應苟營屋室而勉竭其力以擇葬地

於維揚躬詣内黄啓祖考之殯迎䕶以来将十日

暦盖犇走自效服勤累歳未克遷奉而充之得疾

卒矣今其子激等既葬充之又能率先志併襄大

事使三世窀穸之事訖無可憾亦可以見充之身

教之遺羙矣激等遣人自寳應来南康以吕本中