Page:Sibu Congkan2010-元好問-翰苑英華中州集-4-1.djvu/165

此页尚未校对


    無極道中

銀河淡淡㵼秋光缺月梢梢挂晩凉馬上西風吹夢断隔林煙火路蒼茫

    所見

傾欹石片挿漣漪上有蕭蕭楊柳枝藻荇半浮苔半濕浣沙人去不多時

   郝内翰俁二十一首

俁字子玉太原人正隆二年進士仕至河東北路轉運使子居簡字仲寛

進士不第有詩名太原平陽間居中字仲純樞宻院令史出身甞刺坊州

人物楚楚所謂文献不足猶超人群者也正大末除鳯翔治中南山安撫

使詩亦有功子玉自號虚舟居士有集行于丗如云勞生雖可厭淸景亦

自適殊有古意也

    郝吉甫蝸室

草草生涯付短椽身隨到處即安然功名角上無多地風月壷中自一天

丗路久諳甘縮首麴車才值便流涎一生𥬇我林鳩拙辛苦營巢二十年

    聽雪軒

扶踈䆫外竹歳暮亦可愛蕭散軒中人髙節凛相對淸寒入夢境風雨號