Page:Sibu Congkan2010-元好問-翰苑英華中州集-4-1.djvu/84

此页尚未校对


聖製

 ︻顯宗

  賜石右相琚生日之壽大定辛酉承華殿書

黃閣今姚宋靑宫舊綺園繡絺歸里社冠蓋𦘕都門善訓懷師席深仁𭔃

壽尊所期河潤溥餘福被元元

   山陽民家有

   上御書一詩云心與寥寥太古通手隨輕籟入天風山長水

   闊㝷無處聲在亂雲空碧中此詩無篇題不知何人作及見

   唐髙駢賦風箏云夜靜絃聲響碧空宫商信任往來風依稀

   似曲才堪聽又被移將別調中乃知

   上所書蓋風箏詩而又次騈韻者也姑存之以俟更考

  ︻章宗

  雲龍川泰和殿五月牡丹

洛陽穀雨紅千葉嶺外朱明玉一枝地力發生雖有異天公造物本無私