Page:Sibu Congkan2011-元好問-翰苑英華中州集-4-2.djvu/155

此页尚未校对


薝前無數好峰巒醉眼詩腸冰雪寒不識閭山真靣目請君來此凭䦨干

    獅子峰

解脫眼光三界静端公伎倆一時休雲閒正使金毛現子細看來是石頭

    送窮

昔年曽作送窮詩結柳賫粮擬退之送去還來還復語君家猶有讀書兒

    使髙麗

去國五千里馬頭猶向東宦情蕉葉鹿丗味蓼心蟲倦枕三更夢征衫八

月風山川秋滿眼歸思𭔃孤

   陳司諌規

規字正叔稷山人明昌五年進士慱學能文詩亦有律度爲人敦厚動有

禮節南渡以後諌官稱許古陳規而正叔不以訐直自名尤見重云仕至

右司諫卒官子良臣今在燕中

    送雷御史晞顔罷官南歸

五事前陳志拂劘屹如砥柱閱頽波一麾共惜延年去三黜何傷柳季和

運蹇仕途如我老激昂衰俗在君多扁舟南去知難戀萬頃煙波一釣蓑