Page:Sibu Congkan2012-元好問-翰苑英華中州集-4-3.djvu/36

此页尚未校对


    酴醿菊

酴醿風味醺人醉着莫東籬愛酒翁一夜金英全換骨冷香晴雪滿秋風

    蓮社圖

野鶩家雞俗好乖虎溪泉石滿塵埃壯哉砥柱頽波裏惟有淵明挽不來

飛卿不喜佛法自言平生有三恨一恨佛老之說不出于孔氏前二恨辭學之士多好譯經潤文三恨大才而攻異端淵明挽不來之句蓋自况也

    卯酒

臈蟻𥘉浮社瓷篘𪧐酲正渴卯時投醉郷兀兀陶陶裏底是形骸底是愁

   雷御史淵

淵字希顔别字季黙同知北京路轉運使事思之季子崇慶二年黃裳榜

進士甲科釋褐涇州録事徐州觀察判官召爲荆王府文學兼記室叅軍

轉應奉翰林文字同知制誥兼國史院編修官拜監察御史以公事免用

宰相侯莘卿薦除太學慱士還應奉終于翰林修撰𥘉在東平東平河朔

重兵處也驕將悍卒𠋣外㓂爲重自行臺以下皆務爲摩拊之希顔𦲷官

自律者甚嚴出入軍中偃然不爲屈不數月閭巷間家有希顔𦘕像雖大

將亦不敢以新進書生遇之甞爲户部髙尚書所辟櫂遂平縣事時年少