Page:Sibu Congkan2013-元好問-翰苑英華中州集-4-4.djvu/14

此页尚未校对


遂進𥘉名䕫字舜卿又名揆屏山改焉真定王之竒士衡攻雜學屏山目

爲怪魁王從之内翰爲賦善哭詩奉聖馬餌𦫵公敢爲大言著書十萬言

號北新子大略以談兵爲主且曰古人兵法非不盡但未有北新子五十

里火雨耳信卿皆與之游故其詩豪宕譎怪不爲法度所窘有冰柱雪車

風調觀咀龍篇及大雨後見𭔃可槩見矣正大壬辰病没於京師年四十六

    跋賈天升所藏叚志寧山水

蒼壁雲氣湧長松風雨寒湍流擘山出玉虹飲溪灣胷中無雲夢筆底無

江山想見破墨初布袖蛟龍蟠壯觀駭心魄萬象本自閑寒齋静相對逺

意空追攀

   曹用之

用之歸德人㓜有賦聲屢中甲乙詩亦有功甞戲作鬼仙語云瀏瀏竹閒

雨熒熒牎下燈相逢不相顧含淚過巴陵詩有本事中山楊正卿能道所

以然真人作鬼語也

    憶舊

花鳥廵簷喚曉晴喚來和氣滿春城春風二十年前客煑酒靑梅也後生