Page:Sibu Congkan2017-蘇天爵-國朝文類-20-02.djvu/92

此页尚未校对


流求真蠟接闍婆日本辰韓薉貃倭畨船去時遺

矴石年年到處海無波

朱張死去十年過海㓂凋零海賈多南風六月到

岸酒花股篙丁奈樂何

湧金門外是西湖隄上垂楊盡姓蘇作得呉趨阿

誰唱小卿墳上露蘭枯

舊時家近黒橋街三十餘年不徃來慿仗使君一

問訊楊梅銀杏㡬回開予以至元廿六年出杭故居東南隅四條巷旁有橋

名黒橋居有楊梅銀杏二樹在巨井上

閩中父老白髭鬚老子風流記得無昔日郎君𮪍