Page:Sibu Congkan2020-蘇天爵-國朝文類-20-05.djvu/82

此页尚未校对


亂閣號奎文(⿱艹石)大中門闥存者無幾右轄嚴公忠

濟保魯甞假清臺頒暦錢佐營繕之費𡻕戊申始

復鄆國後寢以寓先聖顔孟十哲像至元丁卯

聖公治尹曲阜主祀事將圖起廢奎文杏壇齋㕔

黌舎即其舊而新之禮殿則未遑也國𥘉封建宗室

畫濟兖單三州爲魯國大長公主駙馬濟寧王分

地置濟寜緫管府属縣十六曲阜其一也濟寜守

臣按檀不華恭承詔㫖㑹府尹僚佐郷長者謀曰

方今

聖天子守成尚文此郷風化之源禮義之所從出爲