Page:Sibu Congkan2021-蘇天爵-國朝文類-20-06.djvu/54

此页尚未校对


馬飛廉属車豐𨺚或從上帝陟降斯宫靡祥不臻

奚祉弗屇於皇我皇萬禩攸頼

  延𨤲寺碑        姚燧

大德八年蒼龍甲辰之秋制移江東憲使臣燧于

江之西參行省政十月而至裁再閱月嘉平兊弦

王相帖赤自軍中啓遣開成路緫管府判官常謙

數千里驛致安西王教于燧曰吾繇不忘

世祖聖德神功文武皇帝順聖皇后深恩大惠甞

請于帝求即六盤興慶池園爲寺用資兩聖冥福

以永帝之億萬維年制可加賜黃金兩計者二百