Page:Sibu Congkan2021-蘇天爵-國朝文類-20-06.djvu/75

此页尚未校对


無極上以命詞臣臣鉅夫謹按

太祖𥘉興魯國忠武王按赤那演以佐命元勲有

分地約世㛰而 昭睿順聖皇后歸于我

丗祖

太祖之孫薛赤干公主下嫁王子納陳至元八年

始置應昌府以封其子帖木児尚帝季女囊加真

公主未㡬陞府爲路十四年帖木児北征有大勲

賜號按答児圖那演元貞元年封濟寜王主爲皇

姑魯國大長公主子弴不刺尚相哥刺𠮷公主乃

今皇太后之中子也大德十一年