Page:Sibu Congkan2023-蘇天爵-國朝文類-20-08.djvu/94

此页尚未校对


有直求聖賢之遺於本書之意未幾去𨼆於武夷

山中其友詹景仁氏力資之蓋得肆志於所願學

而予不及從之矣延祐庚申予居憂在臨川原甫

使人來告曰我著書以究皇極經世之㫖子其來

共講焉且曰我以思學名齋居舊矣子爲我記之

明年予免䘮省墓呉中將遡浙踰嶠以成其約㑹

有召命不果又四年景仁来京師毎以思學之記

說予曰原甫髙邁絶俗又能閒居山林無世事

之奪其所就殆必過人逺矣予何足以言予苟言

之人之所知耳所不知固不可言也它日授說