Page:Sibu Congkan2024-蘇天爵-國朝文類-20-09.djvu/123

此页尚未校对


存近古轉神之注於日下使人趨吉而逺㐫亦所

以資聖主仁億兆之大端歟

  送進士梁彦中序     姚登孫

皇慶二年冬制詔天下以明年八月賔興士東平

梁宜彦中繇國子伴讀教授開平路至是以選㑹

試禮部奏其名延祐二年三月賜進士及第擢同

知邳州事即日至官匄一言艶其行登孫欽惟

聖天子奮然舉百年之墜典將盡得天下儒者使

服其官進耀文雅裁抑刀筆命元臣大僚稱制延

問子大夫論定以及此也甚盛甚休然思昔之爲