Page:Sibu Congkan2026-蘇天爵-國朝文類-20-11.djvu/150

此页尚未校对


大小吏士至于細民無不仰給於此於戯

丗祖之德淮安王之功逮今五十餘年𥙿民之澤

SKchar窮極焉

鈔法

丗祖皇帝中統元年七月創造通行交鈔以絲爲

本以革諸路行用鈔法之弊也行用鈔之法文牘

莫稽交鈔則以銀五十兩易絲鈔一千兩是年十

月又印造諸路通行中統元寳每一貫同交鈔一

兩兩貫同白銀一兩又以文綾織爲中統銀貨毎

一兩同白銀一兩而銀貨未及行焉印造支發𡻕