Page:Sibu Congkan2028-蘇天爵-國朝文類-20-13.djvu/7

此页尚未校对


   昔者先王因親立教以道民厚由是服制

   興焉法家者用之以定輕重其來尚矣然

   有以服論而從重者諸殺傷姦私是也有

   以服論而從經者諸盜同属財是也大要

   不越於禮與情而巳服重則禮嚴故悖禮

   之至從重典服近則情親故原情之至從

   恕法知斯二者則知以服制刑之意矣國

   家初得天下服制未行大德八年飭中外

   官吏䘮其親三年至治以來通制成書乃

   著五服於令嗟夫先王所以正倫理明等