Page:Sibu Congkan2029-蘇天爵-國朝文類-20-14.djvu/71

此页尚未校对


眇以何功實 祖宗之餘廕尚祈昭監永錫休嘉

  太廟火灾告祭祝文    閻復

大德六年𡻕次壬寅六月癸亥朔十二日甲戌

孝曾孫嗣天子臣某謹遣攝太尉中書左丞相臣

哈刺哈孫答刺䍐敢昭告于

太祖聖武皇帝於穆清廟對越在天便殿火灾震

驚神御聿懹懼省祗薦苾芬祖考以寜來格來享

  得玉璽奏告大廟祝文   王構

維傳國之守器爲歷代之珍符得自神臯進由憲

長詢以僉言則脗合考之圖制則無差皆祖宗孚