Page:Sibu Congkan2030-蘇天爵-國朝文類-20-15.djvu/121

此页尚未校对


漢民仲山凡豈異奮筆發𨼆太史燧

  彭澤縣尹姚君墓誌銘   呉澂

延祐五年秋予赴集賢八月次眞州病未克進陜

人姚紱數數詣予所館一日言曰紱之先河中人

金代甞仕SKchar州因家于陜吾父諱思恭字敬父至

元間仕廣東宣慰司有海商𬒳強盜誣執其仇司

官之貳右商逮捕牽聮三十人繫廣州獄事至司

貳酷法以鞠死者三之一存者誣服吾父知其𡨚

會歳終吏牘互易所掌此獄𨽻吾父即以𡨚狀白

官不答時廣東得專殺貳命出囚于庭将施刑吾