Page:Sibu Congkan2030-蘇天爵-國朝文類-20-15.djvu/170

此页尚未校对


日於其間累土墳次如臺者三延祐七年正月

上憶公生日輟上尊解御衣以賜之蓋

仁廟於公終始之意固将有爲而竟奪其志悲夫

至治二年

英宗皇帝召見公於易水之上曰四世舊臣朕将

𢌿卿以政公辭歸遣近臣設醴𠉀諸舘東平王拜

住時爲相問公曰SKchar相之體何先曰莫先於格君

心莫急於廣言路是冬起爲集賢大學士先是鐡

木迭兒復爲丞相以私讎殺平章蕭拜住中丞楊

朶而只上都畱守賀伯顔皆籍没其家大小之臣