Page:Sibu Congkan2032-蘇天爵-國朝文類-20-17.djvu/122

此页尚未校对


獻諸侯王求爲佃民自蔽公奏正之仍著爲令河

後泛濫堤埽横潰歸德睢州汴梁水及城下漭爲

巨浸公親行視督有司捍完之 皇上元貞二年

遷公平章陜西未行而改復爲河南入覲奏忙兀

一軍戍北歳乆衣率故弊請以臣泰安州五户歳

入絲一斤積四千斤盡輸内帑易爲匹帛分賚諸

軍 上以爲益勑逓車送逹軍中賜銀爲兩百五

十幣帛三陛辭之日 上諭之曰卿今白鬚

丗祖德言實足聽聞事更加愼中書平章刺眞宣

政院使大食蠻合奏始者伐宋 丗祖分軍爲兩