Page:Sibu Congkan2032-蘇天爵-國朝文類-20-17.djvu/55

此页尚未校对


諸城公遂下太康柘縣瓦岡睢州復與大軍㑹軍

至歸徳衛州逹魯花赤撒𠮷思欲以其軍薄城而

營公曰此豈駐兵之地乎彼(⿱艹石)來犯難爲備矣不

聽會公以事之汴比還撒𠮷思全軍皆没戊午歳秋

憲宗南征明年駐釣魚山夏秋之交軍士多疾疫

方議班師宋將吕文德率戰艦千餘艘由嘉陵江

來上命它帥拒戰不能却詔公徃公命蒙古軍分

爲兩翼夾江注射公率水軍順流縱擊大破之奪

船數百艘追至重慶府乃還中綂元年

今上登極首召公問以治國安民之道公奏䟽以