Page:Sibu Congkan2035-蘇天爵-國朝文類-20-20.djvu/132

此页尚未校对


甚盛公請於 世祖曰長江天險宋所恃以爲國

𫝑必死守不奪之氣不可臣請甞之與敢死士數

十百人當其前率弟文用文忠載艨衝鼔櫂疾趨

士呌呼畢奮鋒交公麾衆走岸搏戰宋師大敗文

用颿船報捷 世祖大喜㦸手上指曰天也眀日

渡諸軍圍鄂州㑹 上崩閠十一月班師庚申

世祖即皇帝位于上都是爲中統元年 上命公

宣慰燕南諸道還奏曰人乆㢮緃一旦⿺辶䖏束以法

危疑者尚多與之更始冝赦天下制曰可反側者

遂安二年擢山東東路宣撫使就道㑹立侍䘙親