Page:Sibu Congkan2044-程敏政-皇明文衡-20-07.djvu/81

此页尚未校对


淳熈七年考亭朱文公爲郡始斥其舊而大之又定爲學規

示學者來學者益衆而白鹿洞之盛出他書院右自後守其

成規二百年如一日也而𮥠廢今乃如此余亦無如之何也

余嘗恠世之爲佛老氏之學者其宫室一廢壞輙脩舉之不

旋踵豈佛老氏之學能盛於儒者哉蓋爲其徒者有勤行之

意堅持之操能必其成故也至於世儒習聖人之道常骫骳

不自振不能以有爲而聖人之道頋因委棄鬰塞而不得行

嗚呼此其弊也非一日之積矣余於是蓋重歎之也

   自建昌州還經行廬山下記

八月余自京還九月以事行郡境二日泛左蠡掦瀾至都昌

縣四日由都昌出彭蠡過飄摇沙宿蘆潭五日至建昌州七

日回至蘆潭北風作舟逆風不可行八日復至建昌九日舎