Page:Sibu Congkan2044-程敏政-皇明文衡-20-07.djvu/93

此页尚未校对


大夫檢校尚書左僕射兼鳯翔尹御史大夫安平郡開國公

食邑二千戸崔珙奏其事朝廷因賜名潤德太中乃唐宣宗

年號崔珙所帶銜位正唐制而其表奏制荅等文又唐體而

近時孔克任作記謂爲宋大中時太守珙者亦非也世傳𤫊

泉毎世治則出世亂則竭故眉山蘇文忠公詩有與世窮通

之語自唐太中二年出後後復竭至宋雍熈二年復出金未

復竭及元至元十七年復出其後復竭而復出於今其出也

所灌漑甚廣人賴其利舊碑載大中二年賜名潤徳而湘山

野録以爲雍熈二年賜號要當以碑刻爲是是日從余行者

儒士安矩季方詣廟拜謁畢出坐外門荒墌上道士持酒來

餉爲飲數小巵適雲隂雨微下風起撼群木響獵獵如秋聲

恍疑風馬雲輿來涖者因低囬乆之乃去比囬縣館以廟制