Page:Sibu Congkan2045-程敏政-皇明文衡-20-08.djvu/57

此页尚未校对


滁之人思公不忘也出俸倡其寮及滁人復作醉翁亭而刻

公所爲記寘亭中亭後作堂以祀二賢二賢者王元之及公

也元之至道二年自翰林學士出知滁州其文章及立朝大

節與公相望合而祀之因滁之舊也醉翁亭之前舊有六一

泉䟽導加石甃焉百費所需不出於公而加於舊規於是滁

人歳時謁拜二賢退而⿰⿱亚⿰口亅欠 -- 𰙔詠公之文章又徘徊泉上如親見

公之樂乎此也而有以慰其不忘君子之心焉昔召公布政

南國後人思之至不忍傷其所息之木而况公嘗樂於此者

乎君子之感人心固自有不能巳者而非有賢者倡率於上

則亦莫能遂所欲爲此滁人所以有待於趙君也趙君名進

字孝禮天台人發身科第累任顯官自廣東布政司叅政遷

太僕卿於滁豈弟敦厚明建大體所至為所當為以賢能稱