Page:Sibu Congkan2051-程敏政-皇明文衡-20-14.djvu/2

此页尚未校对皇明文衡卷之六十一

 傳

   錢可大傳           梁濳

可大名瑛姓錢氏本吳越王鏐之後歴廬陵刺史匯再世曰

和自廬陵徙吉水又四世曰程程之子誠可皆以科第有聲

而可大之祖本和號梧岡先生者尤篤行之士也可大生十

八月而孤稍長性頴敏年十三以書經中臨江路賞試旣又

中撫州路賞試然是時元祚日非紅巾盗起所在皆争為雄

長自至正丁酉五六年士大夫顚頓甚矣可大奉其祖及其

毋崎嶇以避之走廬陵之富田遷㤗和之梅同旣又走其邑

之大洲尋又奔雷州㝡後奔廬陵之李坑李坑路極險盗又

追及之梧岡𬒳鎗不死縛之以行可大聞卽冐白刃奔訴乞