Page:Sibu Congkan2052-程敏政-皇明文衡-20-15.djvu/117

此页尚未校对


自唐以來爲官族五季之初兵馬使都虞侯道安始自歙遷

婺源之還珠里又歷八世至宋天禧巳未進士秘書丞贈光

祿以卿震生慶曆癸未進七都官員外郎贈中順大夫宗顏

都官生皇祐壬辰進士左奉議郎知漢陽縣贈少傅榖又自

婺源遷饒州德興之龍溪少傅生贈通奉大夫槃崇寜癸未

進士正議大夫端明殿學士藻藻以文學政事爲時名臣通

奉生紹聖丁丑進士朝散大夫江西轉運使愷知合肥縣贈

中散大夫慥又自德興遷宣州之宣城子孫遂爲宣城人中

散生紹興庚辰進士通判隆慶府鴻舉鴻舉之弟脩舉則先

生高祖也曾祖諱宰臣贈朝奉郎祖諱夢雷淳祐辛丑進士

累官知靖州元贈翰林直學士亞中大夫輕車都尉追封新

安郡侯父諱鼎新用父䕃補將仕郞元贈嘉議大夫工部尚