Page:Sibu Congkan2053-程敏政-皇明文衡-20-16.djvu/31

此页尚未校对


   碑銘              吳伯宗

洪武十四年十一月二十六日開國輔運推誠宣力武臣榮

祿大夫柱國同知大都督府事江隂侯吳公以疾薨于青州

十二月訃聞

皇上爲之憫悼輟朝三日 詔所司定贈謚加贈特進光祿

大夫上柱國中軍都督追封江國公謚曰襄烈遣使者迎匶

以歸洪武十五年二月丙子 賜塟鍾山之隂

上念其功不已命詞臣撰文勤諸豊碑以垂不朽伯宗職居

翰林屬當執筆謹敘而銘之公諱良姓吳氏鳯陽定遠人初

名國興後賜今名氣岸雄偉性質剛直與弟禎俱以勇力稱

元未群雄竝起海內鼎沸

皇上以聰明神武仗大義奮起布衣公兄弟委身相從服勤