Page:Sibu Congkan2054-程敏政-皇明文衡-20-17.djvu/20

此页尚未校对


是同躍馬揮戈到處蹀血乃伯乃侯成此茂烈金符虎節屢

鎭邊陲于征于狩無遠不隨閩㓂劻勷東南震恐濬公征之

遂輯其衆巍巍勛戚歷事

五朝龍衣玉帶惟

帝之褒夀嘏旣純允顯六紀容與承平宿將無幾煌煌愍冊

賁此令終生死哀榮孰如濬公西山嵯峨佳城在側史臣勒

銘千載輝赫

   恭順侯追封凉國公謚忠壯呉公神道碑銘

天順辛巳逆賊曹欽謀爲不軌濳俟七月二日早朝入內爲

亂恭順侯呉公先於是夜一鼓聞之卽與其弟廣義伯琮約

總兵懷寧伯孫鏜走詣長安門告變於是禁門不啓賊計遂

窮舉火燒禁門公等率兵勦殺奮不顧身賊雖誅滅公巳捐