Page:Sibu Congkan2055-程敏政-皇明文衡-20-18.djvu/36

此页尚未校对


年夏以疾失朝叅例免官歸郷後例謫佃于濠則癸丑之秋

而君以是秋至瞿相山卒於甲寅十二月六日而歸祔以乙

卯七月二十四日娶汪氏子男一之淳也強學能文克世其

家女一人早卒孫女二人尚㓜所爲文十卷藏于家庻其不

朽者在是伯衡無以加之矣銘曰

世所須而或乏駑駘以之駕馭材適用而不急騏𩦸不免棄

置故君之文足以華國而其身竟死於甿𨽻非人之能不能

亦丗之貴不貴也悲夫

   故元中奉大夫江浙等處行中書省叅知政事周公

   墓誌銘

至正乙未閔括之冦蔓延平陽且兩歳矣民之𭶑者跳踉以

相附和弱者不能自立於是四境之内胥而爲盗耆十六七