Page:Sibu Congkan2055-程敏政-皇明文衡-20-18.djvu/85

此页尚未校对


高次慿高次持高皆能世其家女子三人適士族孫男子十

四人慶榮回艾明會弘卒儀益本遵係全曾經曾孝蒙覩以

壽終之歳𦵏君于邑之仁壽鄕荷塘山之原銘曰

有偉蕭君世之通儒縱𮗚四方議其賢愚得所宜歸之死不

回從容進退鍾鼎若違𬞞食之甘韋布之温天錫壽祉有賢

子孫得譽之眞身後乃定盍視厥銘惟善無競

   故奉政大夫大醫院使戴公墓誌銘 王汝玉

永樂乙酉冬十一月二十一日奉政大夫太醫院使戴公卒

於浦江故第其孫紹以丙戌年十二月十七日卜其鄕獨秀

山之岡奉襄事焉持前春官大宗伯鄭公沂狀不遠千里來

京師謁余請曰近故以來大夫之没咸得乞銘於文章君子

𫐠其濳德善行鐫之貞石或掲諸墓阡或瘞諸幽宅以貽永