Page:Sibu Congkan2056-程敏政-皇明文衡-20-19.djvu/10

此页尚未校对


建安張智茶陵劉三吾江右伯顔子中羊城孫仲行王彥舉

皆聞風來㱕及

大明皇帝定鼎金陵遣師南討洪武戊申四月平章廖公永

忠叅政朱公亮祖總師至公遂散麾下全城㱕附總兵遣使

入奏

上嘉公忠誠召至慰劳再三賚予優渥就擢中書断事越明

年己酉轉都督府㫁事階奉訓大夫皆能執法丞相都督咸

敬憚之五年壬子授刑部侍卽階中順大夫尋陞本部尚書

階嘉議大夫尤愼於刑獄盡哀憐之情致淑問之頌寛猛⿺辶商

中爲

上所知日益親幸時開行省於浙江

上念厥地素重號稱難治宜簡廷臣有德望才噐者徃綏之