Page:Sibu Congkan2056-程敏政-皇明文衡-20-19.djvu/14

此页尚未校对


   明故榮禄大夫少保户部尚書兼武英殿大學士謚

   文簡黃公墓誌銘         陳敬宗

榮禄大夫少保戸部尚書兼武英殿大學士黃公旣致政壽

八十有三以正綂十四年六月三日終于正寢其仲子中書

舍人采奉翰林修撰周公旋所述事狀致書於予而以墓銘

相屬敬宗門生也安敢以不敏辭按狀公諱淮字宗豫別號

介菴溫之永嘉人其先世諱衮者仕宋御史檢法歷世皆有

文學之官至諱通者公之祖也通生性字思恭公之父也元

季方國珍據于溫思恭懼玷偽官遂遁跡不出退號静菴妣

王氏公自㓜卽有經世之志年十二鄕學師命賦荷花十四

充邑庠弟子員臬司官命賦挑燈杖詩語皆出奇驚人於凡

經史性理之學儕軰罕能及者遂中洪武丁丑進士二甲除